صفحه

به پورتال شهرداري مهاجران خوش آمدید. ***** مهاجران آئینه پاکیزگی***** شهرخوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است ***** اموال عمومی امانت خداوند است دردستان ما درحفظ ونگهداری آن کوشا باشیم . ***** شهرخوب وزیبا محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است .*****

  دسته بندي اخبار 
  گزارش عملکرد عمرانی شهریور شهرداری اصلاح جداول  جديد!
  اصلاح جدول خیابان شهید فهمیده
  کد خبر : ۲۱۲۱
  گزارش عملکرد عمرانی شهریور شهرداری پیاده روسازی  جديد!
  پیاده روسازی بلوار شهید فهمیده
  کد خبر : ۲۱۲۰
  گزارش عملکرد عمرانی شهریور شهرداری اصلاح جداول  جديد!
  اصلاح جدول نهری خیابان شهید فهمیده
  کد خبر : ۲۱۱۹
  صفحه1از71123456...71.بعدي.برو

         

   

   
       6.0.8.0
  گروه دورانV6.0.8.0